RÈTOL DE LLUM EXTRAPLANES

Caixes de llum extraplanes (per a il·luminació d'imatges) il·luminades amb led d'alta lluminositat perimetralment i metacrilat òptic de 5 mm.
Marc abatible per a l'extracció i col·locació de fotografies digitals.

Mides a la seva disposició

25x40 - 25x50 - 25x60 - 25x70 - 25x80 - 25x90 - 25x100

50x40 - 50x50 - 50x60 - 50x70 - 50x80 - 50x90 - 50x100

75x40 - 75x50 - 75x60 - 75x70 - 75x80 - 75x90 - 75x100

100x40 - 100x50 - 100x60 -100x70 - 100x80 - 100x90 - 100x100

125x40 - 125x50 - 125x60 - 125x70 - 125x80 - 125x90 - 125x100

150x40 - 150x50 - 150x60 - 150x70 - 150x80 - 150x90 - 150x100

175x40 - 175x50 - 175x60 - 175x70 - 175x80 - 175x90 - 175x100

200x40 - 200x50 - 200x60 - 200x70 - 200x80 - 200x90 - 200x100

225x40 - 225x50 - 225x60 - 225x70 - 225x80 - 225x90 - 225x100

250x40 - 250x50 - 250x60 - 250x70 - 250x80 - 250x90 - 250x100

275x40 - 275x50 - 275x60 - 275x70 - 275x80 - 275x90 - 275x100

300x40 - 300x50 - 300x60 - 300x70 - 300x80 - 300x90 - 300x100

SUBIR