Senyalització d´interiors

Pictograma mural amb siluetes

Pictograma mural amb siluetes de vinil en color blanc o negre, fabricat amb perfil d'alumini lacat, disponible en 14 colors estàndard i mides diferents

Rètols murals marge porta

Rètol mural marge porta d'alumini lacat de text fix en vinil de color blanc o negre.

Rètols projectat doble cara

rètol projectat doble cara d'alumini lacat de text fix en vinil de color blanc o negre.

Rètol suspès

Rètol suspès doble cara d'alumini lacat de text fix en vinil negre o blanc. Es suspenen del sostre mitjançant cable de metall. Aquests senyals es col·loquen en passadissos o accessos

Directoris murals

Directoris murals format per lames d'alumini lacat de text fix en vinil blanc o negre.

Rètol per a exteriors

Rètol per a exteriors a la part exterior dels edificis per a l'orientació, senyalització i situació de diferents llocs exteriors com zones d'entrada, magatzems, pàrquings, parcs temàtics etc i per ubicació de llocs a l'interior de l'edifici.

Pictograma projectat corb

Rètols de perfil corb per pictogrames projectats (doble cara) .Està fabricat amb perfil d'alumini anoditzat en color plata mat.

Rètol mural de perfil corb

Rètol mural de perfil corb. Està fabricat amb perfil d'alumini anoditzat en color plata mat. El suport permet la incorporació de paper (pictograma o text). Mitjançant una ventosa especial es pot aixecar frontalment el plàstic transparent que el protegeix.

Pictograma i directori perfil corb

Rètol suspès doble cara de perfil curvo. Està fabricat amb perfil d'alumini anoditzat en color plata mat. El suport permet la incorporació de paper (pictograma o text). Mitjançant una ventosa especial es pot aixecar frontalment el plàstic transparent que el protegeix.

Pictograma i directori perfil corb

Rètols de perfil corb per pictogrames murals. Està fabricat amb perfil d'alumini anoditzat en color plata mat. El suport permet la incorporació de paper (pictograma o text). Mitjançant una ventosa especial es pot aixecar frontalment el plàstic transparent que el protegeix.

Rètol de alumini

Rètol suspès doble cara d'alumini lacat, de text fix en vinil de color blanc o negre. Aquests senyals es col·loquen en passadissos i accessos.

Rètol sobretaula perfil corb

Rètol sobretaula perfil corb Està fabricat amb perfil d'alumini anoditzat en color plata mat. El suport permet la incorporació de paper (pictograma o text). Mitjançant una ventosa especial es pot aixecar frontalment el plàstic transparent que el protegeix.

Rètol mural de perfil corb

Rètol mural de perfil corb Està fabricat amb perfil d'alumini anoditzat en color plata mat. El suport permet la incorporació de paper (pictograma o text). Mitjançant una ventosa especial es pot aixecar frontalment el plàstic transparent que el protegeix.

Faristol d'alumini i base metàl·lica

Faristol d'alumini i base metàl·lica amb rètol corb d'alumini proveït de plàstic protector antireflex. Disponible en diferents mides

Minitotems perfil corb

Mini tòtems d'alumini fabricats amb perfil corb proveïts de base metàl·lica per ubicar en àrees d'interior de mesures 15 i 21 cm. Permeten personalitzar amb una impressió que s'ubica sota del plàstic protector transparent antireflex.

Faristol d'alumini i base metàl·lica

Faristol d'alumini i base metàl·lica amb rètol corb d'alumini proveït de plàstic protector antireflex Disponible en mesures 21 X 21 cm, Din A4 i Din A3.

Pictograma de vidre

Pictograma fabricat en vidre temperat transparent retolat mitjançant vinil negre. Es fixa a la paret cargolant els separadors d'acer inoxidable.

Rètol de vidre

Rètol fabricat en vidre temperat transparent retolat mitjançant vinil negre. Es fixa a la paret cargolant els separadors d'acer inoxidable.

Pictogrames i directoris "Grip"

Sistema de senyalització d'interiors fabricat en alumini i vidre. La pinça "Grip" disponioble en diversos formats subjecta el rètol situat entre el vidre i la del darrere metálica.Disponible en versió mural, sobretaula i amb suport.

Rètols "Grip" amb suport

Sistema de senyalització d'interiors fabricat en alumini i vidre. la pinça "Grip" d'alumini disponible en diversos formats subjecta el rètol situat entre el vidre i la del darrere metàl·lica. Disponible en versió Murtal, sobretaula i amb suport.

Rètols de sobretaula "Grip"

Sistema de senyalització d'interiors fabricat en alumini i vidre. la pinça "Grip" d'alumini disponible en diversos formats subjecta el rètol situat entre el vidre i la del darrere metàl·lica. Disponible en versió Murtal, sobretaula i amb suport.

Pictogrames "TYPO" inox adhesius

Pictogrames lletres i nombre adhesius fabricats en acer inoxidable de 0,25 cm. Gràcies al seu fàcil col·locació permeten senyalitzar qualsevol entorn formant paraules i / o unir veure'ls números o pictogrames. Aplicar sobre una superfície llisa.

Senyalització normalitzada

Plaques DIN A4, DIN A3 i quadrades de 21 X 21 fabricat en alumini lacat i serigrafiat segons normativa per a la senyalització de prevenció de riscos laborals.
SUBIR